ЮК «ПРАВО ПЛЮС» здійснює ефективну правову підтримку учасників медіа-ринку. Наші юристи успішно супроводжують інтереси клієнтів як при вирішенні питань, пов'язаних з державним регулюванням медіа-ринку, так і при супроводі поточної діяльності медіа структур, у тому числі реєстрації, реорганізації, призупинення випуску, ліквідації ЗМІ, взаємин ЗМІ з інформаційними джерелами, захисту авторського права в галузі функціонування ЗМІ та взмозі забезпечити кваліфіковану побудову бізнес процесів та їх юридичний супровід.

Основні послуги:

 • Реєстрація інформаційних агентств, друкованих ЗМІ, отримання ліцензій (теле-, радіо- мовлення, провайдера програмної послуги), дозволу на використання радіочастотного ресурсу України;
 • Розробка установчих та внутрішніх документів телерадіоорганізацій, редакцій, видавництв, розповсюджувачів друкованих ЗМІ, Інтернет - видань;
 • Договірна робота: розробка та аналіз всіх видів договорів у сфері діяльності ЗМІ, а також у сфері авторського права і суміжних прав (авторських, ліцензійних, інформаційних, купівлі-продажу аудіо, відео та фото матеріалів, доступу до баз даних та ін.);
 • Представництво в судах всіх інстанцій у справах про захист честі, гідності та ділової репутації;
 • Правовий супровід діяльності із створення, придбання та використання об'єктів авторського права і суміжних прав;
 • Юридичний аудит (due diligence) документації при купівлі / продажу медіа-компаній;
 • Супровід угод і процедур M & A при придбанні ЗМІ згідно з нормами корпоративного права;
 • Правовий супровід поточної діяльності ЗМІ в ході висвітлення виборчого процесу;
 • Консультування з правових аспектів ведення медіа бізнесу в Україні;
 • Правове забезпечення комерційної діяльності в мережі Інтернет;
 • Реєстрація торгових марок; захист, використання, реалізація та передача прав інтелектуальної власності.

Основні послуги з супроводу рекламної (PR) діяльності:

 • Консультування з питань застосування рекламного законодавства;
 • Договірна робота: розробка та юридичний аналіз рекламних, спонсорських, маркетингових договорів;
 • Розробка легітимних механізмів реклами алкоголю і тютюну в різних ЗМІ;
 • Правова оцінка рекламних продуктів (роликів, статей, макетів);
 • Консультування з питань прихованої та недобросовісної реклами;
 • Консультування в сфері антимонопольного і конкурентного права;
 • Представництво інтересів в Антимонопольному Комітеті (АМК) України з питань відповідності реклами вимогам антимонопольного законодавства;
 • Представництво інтересів Клієнта в стосунках з контролюючими органами;
 • Представництво інтересів в судових органах по спорах, що виникають з рекламної діяльності;
 • Юридичний супровід і правовий аудит (Due Diligence) рекламних кампаній і PR-діяльності (public relations);
 • Консультування з питань рекламної діяльності в мережі Інтернет.

Ключові контакти:

Якухно Наталя

Юрист, Партнер

Т: +38 044 221 50 82