Корпоративне право є однією з основних практик, яка входить до нашої спеціалізації.

Успішна практика і високий рівень компетентності у сфері корпоративного управління дозволяє нам знаходити ефективні рішення та вирішувати нестандартні ситуації.

А багаторічний досвід ЮК «ПРАВО ПЛЮС» дає можливість надавати повний спектр юридичних послуг у галузі корпоративного права на професійному рівні.

Основні послуги в цій сфері:

 • Консалтинг по юридичних аспектах побудови структури та ведення бізнесу
 • Супровід процедур злиття та поглинання (M&A)
 • Реєстрація та реорганізація юридичних осіб
 • Підготовка статутних та внутрішніх документів
 • Побудова роботи та взаємодії органів управління
 • Врегулювання корпоративних конфліктів
 • Підготовка та юридичний супровід процедури проведення Загальних зборів акціонерів (учасників), засідань Правління, засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії
 • Супровід процедури розкриття фінансової та корпоративної інформації емітентами цінних паперів
 • Розробка порядку та контроль взаємодії акціонерів (учасників) з емітентом (Товариством)
 • Побудова схем взаємодії материнської та дочірніх компаній, філій, представництв
 • Представництво інтересів юридичних осіб в контролюючих органах
 • Супровід купівлі-продажу часток (цінних паперів)
 • Переведення випуску акцій у без документарну форму існування (дематеріалізація акцій)
 • Забезпечення взаємодії емітентів з Депозитарієм та Зберігачем
 • Приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства»
 • Супровід ліквідації юридичних осіб
 • Супровід процедури зміни розміру статутного капіталу (збільшення/зменшення)
 • Обслуговування з розкриття емітентами інформації на фондовому ринку
 • Інші питання в сфері корпоративного права та управління

Саме кваліфікований супровід корпоративного управління нашими юристами забезпечує стабільність бізнесу Клієнтів та збільшення його капіталізації.

Ми надаємо Клієнтам кваліфіковані та своєчасні юридичні послуги. Ми працюємо, щоб забезпечити безпеку, стабільність та розвиток.

Будемо раді бачити Вас в числі наших Клієнтів.

Ключові контакти:

Якухно Наталя

Юрист, Партнер

Т: +38 044 221 50 82