Інтелектуальна власність, захист авторських і суміжних прав, а також об'єктів промислової власності є однією з сфер нашої спеціалізації. Юристи практики нададуть кваліфіковану допомогу з різних питань, пов'язаних з авторськими, суміжними, патентними та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності (літературні, музичні, художні та інші твори, товарні знаки, програми для ЕОМ і баз даних, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау тощо) від реєстрації і структурування до врегулювання податкових та регуляторних питань, а також розроблять необхідні стратегії захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Окрім того, юристи ЮК «ПРАВО ПЛЮС» спеціалізуються у сфері вирішення спорів щодо контрафактної продукції та захисту прав власників доменних імен.

Основні послуги:

Реєстрація об'єктів промислової власності, авторського та суміжних прав:

 • Консультування з питань реєстрації об'єктів промислової власності, авторського та суміжних прав;
 • Реєстрація торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, продовження дії патенту (підготовка документів, їх подача та супровід в Патентному відомстві);
 • Оскарження відмови в реєстрації об'єктів промислової власності та інших рішень Патентного відомства;
 • Повний супровід реєстрації об’єктів авторського та суміжних прав в Державному департаменті інтелектуальної власності.

Використання/передача прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав:

 • Консультування та супровід угод з передачі або придбання прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав;
 • Аналіз діючих, а також розробка і підготовка ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії (франчайзингу), договорів про повну поступку прав на об'єкти промислової власності;
 • Розробка та аудит договорів на використання об'єктів авторського права (творів науки, літератури, мистецтва) авторських договорів, видавничих договорів та ін.;
 • Реєстрація договорів в контролюючих державних органах;
 • Консультування з правових аспектів ведення бізнесу в сфері ЗМІ, в тому числі щодо оподаткування доходів від авторських прав, роялті;
 • Супровід та представництво інтересів в переговорних процесах, пов'язаних з передачею або придбанням прав промислової власності, авторських та суміжних прав;
 • Правовий аудит (due diligence) документів при передачі, придбанні, а також використанні прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав.

Захист прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав:

 • Консультування з питань захисту прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав;
 • Представництво інтересів в переговорних процесах, пов'язаних із порушенням прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав;
 • Розробка та реалізація стратегій, а також детальних схем захисту прав на об'єкти промислової власності, авторських та суміжних прав;
 • Представництво інтересів та захист прав промислової власності в митних органах (реєстрація об'єктів інтелектуальної власності в Митній службі України для запобігання практиці неправомірного експорту, імпорту);
 • Представництво інтересів клієнта у судах при вирішенні спорів, пов'язаних із захистом порушених чи оскаржених прав інтелектуальної власності;
 • Представництво інтересів у виконавчому провадженні;
 • Представництво інтересів Клієнтів в Державному департаменті інтелектуальної власності, а також в інших органах.

Зателефонуйте нам за номером:

+38 044 221 50 82